AAA


QSC


In English

russia

Veckans Affärer
2006 blev Eurotax nominerad som superföretag i
Veckans affärer

 2011 blev Eurotax certificerad som QSC-företag av China Association of Travel Services.

 

Om företaget

Resandeströmmen ökar kraftigt år till år på E18. Då Eurotax startade 1991, som ett momsagenturföretag, var trafiken bara ca 1/5 av vad den är i dag. I dag passerar det mer än 5500 fordon per dygn.

 

Dessutom är det helt nya och för oss tidigare obekanta turistgrupper som de senaste fem åren kommer hit i allt större antal. Det är de Asiatiska och Östeuropeiska turisterna, samt yrkestrafiken som står för den största delen av denna ökning.

Ytterligare en omständighet som förändrats under den tid som Eurotax verkat vid riksgränsen mellan Sverige och Norge är att Sverige blivit medlem i den Europeiska unionen.

De nya och större trafikströmmarna kräver mer och bättre service i direkt anslutning till vägen som de färdas på. Detta är bland annat förklaringen till att det som tidigare var bensin- och bilservicestationer, numera kan ses som speceributiker och gatukök med drivmedel som bara en liten del av serviceutbudet.

 

Eurotax har under åren utvecklats till att bli det största och det allra viktigaste stoppet för turister och trafikanter på väg mellan Norge och Sverige. Hos oss löser vi i stort sett alla de praktiska problem som man stöter på då man korsar en EU-gräns och mellan två länder med olika valuta. Den stora skillnaden i värde mellan svenska och norska kronan, gör att det alltid lönar sig att växla till rätt valuta hos oss.

Hos Eurotax följer vi valutakursutvecklingen i båda länderna för varje dag, vilket innebär att du alltid får rätt kurs på dina pengar. Denna kurs får du inte bara på våra lokala valutor utan även på valutor som bankerna normalt inte växlar in. Detta kan vi göra tack vare ett gott samarbete med bl.a. Forex Bank.

Viktigt är också att vi löser in Global Blue och Tax Free Worldwides tax free-checkar från hela Europa.

 

Då man besökt ett land önskar de flesta ta med sig en minnessak hem. Hos Eurotax hitta du souvenirer från både Sverige och Norge till mycket förmånliga priser och om du bor utanför Skandinavien handlar du tax free på belopp över 200 SEK.

 

Ur vårt kiosksortiment kan vi framhålla att om du skall till Norge och är rökare eller känner någon dit du skall som är det; köp dina tobaksvaror hos oss, i Norge kostar cigaretter 50 - 75 % mer.

Vår erfarna personal  önskar er en god tur och välkommen in!

Eurotax PayBack AB